Hệ thống giếng cỗ trong kiến trúc Cung đình Huế

Đây là hệ thống giếng thuộc khu vực kiến trúc cung đình của triều Nguyễn, tập trung chủ yếu tại khu vực Hoàng Thành-Tử Cấm Thành Bên bờ Bắc sông Hương, ngoài ra còn phải kể đến các khu lăng tẩm vua chúa, các đền miếu, hành cung do triều Nguyễn xây dựng dọc hai bờ sông Hương ở phía Tây và Tây Nam Kinh Thành Huế.

Về loại hình: Giếng thời Nguyễn có cả kiểu giếng vuông và giếng tròn nhưng giếng vuông chiếm đa số. Theo thống kê của chúng tôi, trong khu vực Hoàng Thành-Tử Cấm Thành có 18 chiếc thì đã có đến 14 chiếc giếng vuông, giếng tròn chỉ có 4 chiếc. Còn nếu tính tổng số 28 chiếc mà chúng tôi thống kê trên các di tích thì cũng có đến 24 chiếc giếng vuông, giếng tròn chỉ có 6 chiếc. Sự áp đảo của loại hình giếng vuông so với giếng tròn thể hiện rõ ảnh hưởng của phong cách giếng Chăm đối với kỹ thuật đào giếng thời Nguyễn tại khu vực Huế.

Nguồn: visithue.vn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu

icons8-exercise-96 chat-active-icon